| Aktuality | Spolupráce | Nápověda | Firma | Kontakt | | £ | | | Kr.
   
zaregistrovat    Zapomenuté heslo
Uživatelské jméno: : Heslo :    
PRINTSHOP
STANDARDNÍ TISK
ETIKETY, 3D SAMOLEPKY
PLOTROVÉ ŘEZÁNÍ
TISK + OŘEZ
REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
VZORKY A VZORNÍKY

Zásady ochrany osobních údajů

 
OBECNÉ INFORMACE

Tyto Zásady ochrany osobních údajů určují pravidla pro shromažďování, zpracování a ochranu osobních údajů poskytovaných uživateli v souvislosti se zakládáním a správou zákaznických účtů, plněním objednávek a realizaci marketingovým aktivit prostřednictvím našich webových portálů: www.printnet.pl, printnet.sk, printnet.cz, printnet.co, printnet.dk, mitprintnet.dk, meinprintnet.de, redimprenta.es; boxprint.pl, fotobook.pl.
Tím, že navštěvujete a/nebo využíváte naše webové portály, vyjadřujete souhlas s pravidly těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Správcem osobních údajů je společnost D&D Spółka z o.o. se sídlem na adrese: ul. Moniuszki 6, Gliwice, 44-100, Polsko, zapsaná s č. 0000050400 do podnikatelského rejstříku Národního soudního registru Polské republiky (KRS) vedeného okresním soudem v Gliwicích – úsek X – hospodářský, DIČ (NIP): 631-10-03-966, základní kapitál: 838 000 PLN, dále jen D&D.
Ochrana osobních údajů je pro společnost D&D nesmírně důležitá. Všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci byli proškoleni s ohledem na zpracování a ochranu osobních údajů. Nesdělujeme, neprodáváme, nepředáváme ani nepůjčujeme databázi naších zákazníků třetím stranám.
 
CHARAKTER SHROMAŽĎOVANÝCH ÚDAJŮ

Údaje, které nám poskytují zákazníci 
Shromažďujeme údaje, které nám přímo poskytují zákazníci při příležitosti založení zákaznického účtu u D&D  (jméno a příjmení / název, bydliště/sídlo, DIČ, druh podnikání a kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) nebo během správy svého účtu (údaje související s podávanými objednávkami: parametry výrobků, grafické soubory, texty, doručovací adresy atd.).

Automaticky shromažďované údaje 
Během návštěvy našeho webového portálu můžeme automaticky shromažďovat určité údaje, jako je IP adresa (Internet Protocol Address), typ prohlížeče, verze operačního systému atd. Tyto údaje využíváme k provádění procedur a úkonů, díky kterým je náš webový portál plně funkční. Navíc se tyto údaje využívají ke statistickým účelům – údaje o provozu na stránkách, návštěvnosti a počtu zobrazení stránek, obecné údaje např. o regionu, ze kterého bylo spojení navázáno.

Soubory cookies a jiné sledovací technologie 

Spolupracujeme s jinými firmami, které nám poskytují analytické služby a našim jménem obsluhují reklamy na internetu a v mobilních aplikacích prostřednictvím mj. analytických nástrojů Google Analytics (správce souborů cookies: Google Inc se sídlem v USA). Tyto subjekty mohou využívat soubory cookies, měřicí pixely (ang. „beacon“), identifikátory přístrojů a jiné technologie ke shromažďování údajů o uživatelích našich služeb, včetně IP adresy, typu prohlížeče a informacích o mobilní síti, navštěvovaných stránkách, době strávené na stránce, klikání na odkazy a konverzi.
Ve většině prohlížečů je jako výchozí nastavení přijímání souborů cookies povoleno. Obvykle je však možné toto nastavení změnit a soubory blokovat nebo odstraňovat. Mějte ale na paměti, že pokud se rozhodnete nastavit blokování nebo odstraňování souborů cookies, může to ovlivnit dostupnost a fungování našich služeb.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost D&D zpracovává osobní údaje na základě souhlasu uděleného uživatelem anebo na základě právních předpisů, které to povolují za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi stranami (objednávka/zakázka).

Udělení souhlasu je dobrovolné.
Souhlas můžete kdykoli odvolat, a to v záložce Můj účet/Můj profil.

ÚČEL SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost D&D zpracovává osobní údaje k následujícím účelům:
  1. plnění objednávek, dodávka výrobků/služeb na žádost zákazníka, včetně zasílání na uvedené adresy, zpracovávání transakcí a zasílání s nimi souvisejících informací, potvrzení a faktur; 
  2. nabízení, udržování, rozšiřování a zdokonalování našich výrobků a služeb;
  3. předávání našim zákazníkům personalizovaných obchodních informací (na základě souhlasu), včetně informací o výrobcích, službách, nabídkách, akcích, anketách, dodatečných slevách a jiných aktivitách společnosti D&D, o kterých si myslíme, že by naše zákazníky mohly zajímat;
  4. předávání zákazníkům bezplatných vzorků, vzorníků a jiných reklamních materiálů a realizace soutěží a marketingových aktivit (na základě souhlasu se zasíláním marketingových informací);
  5. udržování webového portálu v plně funkčním a bezchybném stavu, a především přizpůsobení obsahu na webových stránkách preferencím uživatele a optimalizace využívání portálu (vlastní soubory cookies);
  6. analýza a sledování dat, určování popularity obsahu, zajištění reklam a obsahu odpovídajících zájmům zákazníka v rámci našich služeb, a také lepší pochopení aktivity uživatelů na našem webovém portálu. 
AKTUALIZACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů má uživatel webového portálu D&D právo kdykoli opravit, doplnit, aktualizovat nebo zkorigovat svoje osobní údaje. Chce-li to udělat, může kontaktovat oddělení zákaznických služeb (citlivé registrační údaje, včetně fakturačních údajů) nebo může změny zavést sám na portálu v zákaznickém panelu (kontaktní údaje: telefon, e-mail, zasílací adresa).

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Registrace na webovém portálu D&D je dobrovolná. Údaje uživatelů se ukládají v databázi za účelem zefektivnění další spolupráce. Osobní údaje uchováváme po dobu ne delší, než je nutné k zajištění řádného plnění smlouvy a zasílání personalizovaných obchodních informací. Zákazník sám rozhoduje o délce spolupráce a kdykoli může svůj účet na webovém portálu zrušit a požádat o odstranění poskytnutých osobních údajů (právo být zapomenut); za tímto účelem musí kontaktovat oddělení zákaznických služeb (druk@dd.com.pl).
Po zrušení účtu se budou osobní údaje uchovávat pouze za účelem zajištění uplatnění nároků nebo je-li uchovávání dokumentace vyžadováno zvláštními právními předpisy (např. daňovými).

ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Námi shromažďované údaje můžeme zpřístupnit dodavatelům služeb, kteří potřebují přístup k těmto údajům, aby mohli našim jménem poskytovat určité služby:
  • operátoři platebních systémů, kteří zprostředkovávají platby za zboží/služby nakoupené na našem webovém portálu;
  • zásilkové společnosti, které doručují nakoupené zboží zákazníkům nebo na nimi uvedené adresy. Tyto společnosti mohu přijímat platby a vyžadovat prokázání totožnosti odběratele;
  • účetní firma, která vede celou administrativu a účetnictví naší společnosti, včetně personalistiky a mezd;
  • WEB 100 TECHNOLOGIE (KYPR) LTD – webová platforma obsluhující Fotobook.pl. 
Množství údajů zpřístupňovaných spolupracujícím firmám omezujeme na nutné minimum. 
Všechny společnosti, kterým zpřístupňujeme údaje poskytnuté uživateli našeho webového portálu, se zavázaly chránit osobní údaje v rozsahu vyžadovaném platnými zákony a proškolit své zaměstnance s ohledem na zpracovávání a ochranu získaných osobních údajů. 

Vyžadují-li to platné zákony, vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit také příslušným orgánům veřejné správy. 

AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost D&D může Zásady ochrany osobních údajů měnit a aktualizovat za účelem vylepšení jejich působení. Každá změna bude zaznamenána na webovém portálu formou aktualizace data Zásad ochrany osobních údajů. Takto se budete moci lehce zorientovat, zda došlo ke změnám, a případně se s nových obsahem seznámit.
Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s Pravidly spolupráce, Zásadami ochrany osobních údajů i používáním souborů cookies.

Náš portál používá informace uložené pomocí souborů cookie nutné k obsluze internetového obchodu a vytváření statistik.
Použitím těchto stránek beze změny nastavení vašeho prohlížeče se tyto soubory budou ukládat na vašem koncovém zařízení.
Pamatujte, že toto nastavení můžete kdykoli změnit.